oc przewoźnika jest dobrym ubezpieczeniem

Przewoźnicy mogą skorzystać z propozycji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, przygotowanej razem z Uniqa, która uwzględnia ogromny wariant pieczy, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na nadzwyczaj konkurencyjnym poziomie.
​​

Propozycja umowy odpowiedzialności cywilnej dla przewoźników  – różny zakres zależnie od poziomu niebezpieczeństwa

Konstrukcja naszych propozycji pozwala na takie skonfigurowanie polisy ubezpieczeniowej OC przewoźnika, by optymalnie chroniło odpowiedzialność przewoźnika. Przed przedłożeniem propozycji na ogół dokonujemy weryfikacji ryzyka, jaka polega na określeniu realnych zagrożeń w oparciu o otrzymane dokumenty i parametry. Analizujemy ponadto istniejące umowy pod kątem pokrycia ryzyk występujących w działalności przewoźnika. Po wewnętrznym audycie naświetlamy nabywcom nasze sugestie.​

Przedkładane przez nas zabezpieczenie OC przewoźnika zawiera w standardzie:
·    przesyłki towarowe wielorakie, w tym  produkty zwiększonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy, telekomunikacyjny, AGD, telefony, artykuły procentowe i  tytoniowe, leki, ogumienia, części i podzespoły samochodowe, auta i  motocykle plus artykuły niebezpieczne,
·    szkody mające miejsce na terenie Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – w zależności od wyselekcjonowanego wariantu,
·    szkody mające miejsce w momencie tranzytu przez podwykonawców bez nieodzowności wpisywania ubezpieczającego w list frachtowy,
·    szkody mające miejsce na skutek rozboju i przywłaszczenia z włamaniem,
·    szkody kradzieżowe powstałe poza parkingami chronionymi,
·    szkody finansowe mające miejsce w konsekwencji opóźnienia w dostawie,
·    obciążenia celne i inne opłaty poniesione w prostym związku z przewozem produktu,
·    szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń nadawcy,
·    ochronę aktuarialną w wypadku braku ważności przeglądu technicznego auta, jeśli jego stan  nie przyczynił się do zaistnienia (szkody|wypadku|zdarzenia,
·    koszty pozostałe (np. usunięcia reszty po szkodzie, wywozu, składowania, utylizacji, oczyszczenia miejsca wypadku).

Zakres umów ubezpieczeniowych potrafi ponadto obejmować szkody:

·    mające miejsce w rezultacie rażącego niedbalstwa,
·    spowodowane przez szachrai, którym przewoźnik zleci transport produktów,
·    powstałe w następstwie wydania materiałów jednostce nieuprawnionej,
·    szkody mające miejsce w następstwie utraty produktu w następstwie kłamstwa wykonanego przez jednostki podające się za podmioty świadczące służby transportowe,
·    powstałe w rezultacie uszkodzenia bądź zaboru towaru przez emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej,
·    powstałe z przyczyny konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez zalegalizowane organy takie jak policja, straż graniczną czy urząd celny,
·    powstałe w momencie załadowywania czy też rozładowywania, kiedy transportowiec był zobowiązany do wykonania przytoczonych czynności.

Ubezpieczenie OCP w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej a także Niemiec

Jest opcja poszerzenia zabezpieczenia o transporty kabotażowe robione w krajach Unii Europejskiej czy Niemiec. na przesłankach uwzględniających analogiczną protekcję jak w ubezpieczeniu OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
468