Na czym polega rekalkulacja składki

Na czym polega rekalkulacja składki

Rekalkulacja składki OC, czyli co, jak i dlaczego?

Zakupująć samochód z drugiej ręki, nowonabywca może skorzystać z przywileju zachowania obowiązującej nadal polisy OC sprzedawcy. To albowiem w teorii oznacza znaczący upust cenowy, szczególnie, gdy umowa aktualna jest przez dłuższy czas, a ostatni właściciel nie będzie wypowiadał umowy. O tym jednak czy dorzucona do umowy kupna-sprzedaży polisa będzie dla nowonabywcy miłym podarkiem lub ogromnym kłopotem w praktyce decyduje zakład ubezpieczeń, który do rozdawania prezentów już tak skory nie jest i skrzętnie kalkuluje koszt umowy – obciążając nowego posiadacza rekalkulacją składki. Co więc jest korzystniejsze – przejęcie umowy ubezpieczeniowej po starym właścicielu, czy zawiązanie nowej polisy z ubezpieczycielem?

Zawsze żądaj umowy OC przy zakupie auta
Potwierdzająca ciągłość obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej polisa OC jest bardzo znaczącym dokumentem, również przy transakcji kupna-sprzedaży auta. Nabywca musi mieć pełne przekonanie, że samochodem może się poruszać po drodze, a gdy auto nie jest zabezpieczone, iż ma obowiązek w tym samym dniu, w którym zawarł umowę kupna, także podpisać umowę z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Przekazanie nabywcy zaświadczenia posiadania dotychczasowej umowy OC, nie jest jednak synonimiczne z jej podarowaniem. Nowonabywca ma 30 dni na nawiązanie nowej polisy, nawet jeżeli były użytkownik auta starą polisę wypowie w dniu dokonania transakcji. Jeśli jednak umowy nie unieważni, a nowy właściciel zdecyduje się z niej korzystać, to do samego końca terminu umowy polisa zachowuje swoją ważność. Trzeba tymczasem pamiętać, że zachowanie umowy ubezpieczeniowej, nie oznacza zachowania kwoty składki. Na bazie ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach TU może zrobić rekalkulacji polisy, co dla nowego właściciela w rzeczywistości oznacza w większości wypadków dopłatę do pozyskanej w gratisie polisy odpowiedzialności cywilnej.

Co to jest rekalkulacja składki?
Ilość danych, jakie każdy posiadacz auta jest zobowiązany podać przy obliczaniu polisy OC, przekłada się na fakt, iż umowa OC obliczana jest dla każdego samochodu nadzwyczaj indywidualnie. Nic więc osobliwego, że jeżeli 55-letni kierowca z Polic, posiadający 60% ulg i ani jednego wypadku sprzedaje auto 27-letniemu mężczyźnie, który właśnie odebrał prawo jazdy i mieszka w Poznaniu, to nie może być mowy o identycznej cenie polisy odpowiedzialności cywilnej. Dlatego zakład ubezpieczeń przeprowadzi rekalkulację składki, dostosowując ją do oceny ryzyka w przypadku nowego właściciela. Rekalkulacja oczywiście dotyczy wyłącznie okresu ważności umowy, jeśli więc jest ona obowiązująca przez pół roku, to tylko za ten okres towarzystwo może naliczyć zwyżkę. W sytuacji, gdyby to nasz młody poznaniak sprzedawał pojazd kierowcy z Polic, to ubezpieczyciel podobnie musi dopasować koszt polisy do jego historii zniżek, dlatego o dopłacie nie może być mowy.

Na jakiej podstawie dokonuje się rekalkulacji składki?

Przeniesienie na nowego właściciela samochodu zarówno praw, jak i obowiązków, wynikających z w dalszym ciągu aktualnej umowy OC, nie jest równoznaczne z podtrzymaniem stawki polisy OC. Wynika to z art. 31.2 Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach, zgodnie z jakim, w razie rozwiązania przez posiadacza pojazdu, na jakiego przeszło bądź zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, polisy asekurowania OC właścicieli pojazdów mechanicznych, towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać powtórnej kalkulacji należnej składki z tytułu udostępnianej protekcji ubezpieczeniowej, zaczynając od dnia przeniesienia prawa własności samochodu, z uwzględnieniem ulg przysługujących posiadaczowi, na jakiego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w zakresie ważnej taryfy składek. Licząc zatem od dnia zbycia pojazdu, ubezpieczyciel ma prawo przeliczyć znów składkę i obciążyć nowego właściciela ponadprogramowymi kosztami. Pełnomocnictwo do rekalkulacji składki nie znaczy jednakże, że ubezpieczalnia zawsze sięgnie do tego rozwiązania. Są bowiem zakłady, jakie nie rekalkulują składek, honorując pozyskane przez zbywcę samochodu warunki i zwracając uwagę na interes klienta, oferując rekalkulację wówczas, gdy nowa opłata jest dla właściciela pojazdu korzystniejsza.

Rekalkulacja składki nawet kilka lat po przejęciu polisy OC?

Przejęcie ważnej nadal umowy OC nie obciąża nowego właściciela obowiązku informowania o tym fakcie towarzystwa ubezpieczeniowego. Zatajenie jednakże ów faktu, nie będzie oznaczać również, iż towarzystwo nie wykona rekalkulacji. Uczyni to i często dopiero przy końcu obowiązywania umowy ubezpieczeniowej, czy też nawet do 3 lat od dnia jej zawiązania. Toteż najlepiej natychmiast zwrócić się do TU z kwestią rekalkulacji składki, ażeby jeśli, oferowana stawka nie będzie dla nas korzystna, umowę rozwiązać i podpisać nową, na lepszych warunkach. Trzyletni okres jest  z pewnością skutkiem interpretacji 819 artykułu kodeksu cywilnego, według którego roszczenia ubezpieczyciela przedawniają się dopiero po 3 latach. Praktyki te jednak nie do końca są zgodne z prawem i każdy ubezpieczony w takiej sytuacji ma może odwołać się do rzecznika ubezpieczonych, a nawet swoich praw dochodzić w sądzie. Czemu?
Dlatego, żeby rekalkulacja składki była dokonana należycie, a przede wszystkim zgodnie z  prawem powinny być spełnione trzy warunki:
•    okres realizacji upoważnienia do uczynienia rekalkulacji, licząc od dnia sprzedania auta,
•    konieczność uwzględnienia bonifikat i zwyżek nowego posiadacza pojazdu,
•    dokonanie rekalkulacji w oparciu o aktualną w dniu tworzenia kalkulacji taryfę składek.
Oznacza to, że jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe wyśle nam po nader długim czasie wezwanie do opłacenia składki odpowiedzialności cywilnej, to mamy prawo żądać umotywowaniakalkulacji, powołując się na owe trzy warunki, których nie zastosowanie, nie stanowi w oparciu o art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK odpowiednio wykonywanej rekalkulacji składki.

Rekalkulować czy wypowiedzieć?

Zakupując pojazd z rynku wtórnego kupujący ma dwie możliwości:
•    przejąć umowę ubezpieczeniową zbywcy i korzystać z niej do okresu jej wygaśnięcia (uwaga! Polisa zbywcy nie przedłuża się automatycznie!),
•    wypowiedzieć i zawrzeć nową z dowolnie wyselekcjonowanym zakładem ubezpieczeń.
W pierwszym sposobie od samego nowonabywcy zależy kiedy i na jakich przesłankach ubezpieczalnia wykona rekalkulację składki. Gdy albowiem w pierwszych dniach sam zgłosi się do ubezpieczyciela z wiadomością o przejęciu polisy OC, to dostanie pisemną odpowiedź czy zakładu ubezpieczeń obliczy nową składkę i w jakiej wielkości. Dzięki temu będzie mógł podjąć decyzję, czy z owej polisy chce korzystać, a co najważniejsze ubezpieczyciel nie zdziwi go wysoką dopłatą w późniejszym, często najmniej oczekiwanym momencie.

Dlaczego lepiej zawrzeć nową polisę?

Załóżmy, iż sprzedający nam pojazd ma jeszcze przez pół roku aktualną umowę odpowiedzialności cywilnej, jakąw ramach porządnej transakcji chce nam podarować w prezencie. Dla nas jest to z bez wątpienia trafny zakup, ponieważ w teorii zaoszczędzamy pieniądze za pół roku korzystania z polisy. Wskazane jest jednakże pamiętać, że te pół roku (nawet po rekalkulacji składki) nie liczy nam się do historii ubezpieczeniowej, zatem nie generujemy za to żadnych zniżek. Nie korzystamy także z obowiązujących promocji, jakie czasem mogą zapewnić nam polisę OC na cały rok w tej jednakowej kwocie, co rekalkulacja składki polisy na pół roku. Problemy czekają nas dodatkowo, gdydoprowadzimy do kolizji. Nim albowiem TU zainicjuje procedurę odszkodowawczą, będzie żądał od nas zapłaty składki.

Kiedy dzieci jeżdżą naszym autem

Okazuje się jednakże, że rekalkulacji polisy zakład ubezpieczeń może dokonać nie tylko w momencie kupna-sprzedaży samochodu. Także, jeśli przy wyliczaniu polisy podaliśmy nieprawdziwe dane, a wciągu korzystania z polisy ubezpieczalnia nam to wykaże, możemy się liczyć z rekalkulacją polisy. Taka sytuacja w większości wypadków dotyczy ukrycia korzystaniaz auta przez młodych kierowców. Informacja, że 19-letnia córka, która dopiero co odebrała swoje pierwsze prawo jazdy, będzie również kierowała naszym samochodem znacząco ma wpływ na roczną stawkę polisy. Rodziciele często więc zatajają ów fakt.
Jeżeli jednak to nasza córka doprowadzi do kolizji, to zakład ubezpieczeń niewątpliwie pokryje wszelakie straty w ramach zadośćuczynienia, jednakże od posiadacza umowy będzie żądał zapłaty składki, adekwatnie do pułapu korzystania samochodu przez młodocianego kierowcę. Pokrewnie jest w przypadku polisy AC. Jeżeli albowiem dla niższej stawki wprowadzimy, iż samochód jest garażowany w ciągu nocy, to możemy się spodziewać rekalkulacji, jak już towarzystwo udowodni nam nieprawdę lub jeśli samochód zostanie skradziony nam sprzed domu. Jeśli jesteś młodym kierowcą dopłata będzie duża więc sprawdź jakie jest ubezpieczenie dla młodych kierowców

Darowanemu koniowi podobno nie zagląda się w zęby, leczw przypadkuumowy Odpowiedzialności cywilnej, należałoby ten przegląd zrobić i to jak najszybciej. Dzięki temu zweryfikujemy, czy ubezpieczyciel sprawiedliwie zrobi rekalkulację składki, a jeżeli propozycja nie będzie dla nas korzystna, to będziemy mieć czas na wymówienie umowy i podpisanie nowej. Jeżeli zdecydujemy się na wykorzystywanie z umowy sprzedającego, bez regulowania ceny|zapłaty} z towarzystwem ubezpieczeniowym i po jakimś czasie dostaniemy pismo z żądaniem wysokiej zapłaty, to pozostaną nam wciąż prawne środki – odwołanie się do rzecznika ubezpieczonych, a ostatecznie sąd. Czasami więc dobrzejest rozwiązać starą umowę i bez żadnych kłopotów na przyszłość od razu korzystać z rocznej, wystawionej na nas umowy OC.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
468